O nama

Šta je Majska platforma?

Majska platforma je inicijativa građanskog društva nastala iz potrebe da kao zajednica tragamo za odgovorima na teška pitanja s kojima nas je suočila nezapamćena erupcija nasilja u maju 2023. 

Kakvi su institucionalni mehanizmi za sprečavanje nasilja? Iz kojih izvora se obnavlja i širi kultura nasilja? Kako su mogli da nam se “dese” “Ribnikar”, Dubona i Malo Orašje? Koji delovi sistema su zakazali u prevenciji, a koji u reakciji na ove tragedije, i šta možemo da učinimo kako se ništa slično ne bi ponovilo?

Nakon obustavljanja rada Anketnog odbora, koji je pod okriljem Narodne skupštine, najviše predstavničke i zakonodavne institucije, trebalo da istraži navedena pitanja, stručnjaci iz raznih oblasti i aktivisti civilnog društva okupili su se oko Majske platforme, uvažavajući značaj javnosti kao demokratske institucije u okviru koje društvo može da artikuliše odgovor na problem nasilja, posebno onog koje uključuje decu i mlade.

Cilj Majske platforme je da povede proces kroz koji će se utvrditi što više relevantnih činjenica, ali i da ponudi prostor za različita mišljenja i ideje, bez političkih pristrasnosti i politikantskih kalkulacija. Majska platforma radi na principima nezavisnosti, otvorenosti i inkluzivnosti, sa svešću da je borba protiv nasilja javni interes koji može i treba da okupi celokupno društvo.

Kako će Majska platforma funkcionisati?

Majskom Platformom koordinira Odbor sastavljen od osnivača ove inicijative, uglednih građana, predstavnika civilnog društva i akademske zajednice. Platforma se oslanja na rad grupa stručnjaka iz šest ključnih društvenih oblasti: obrazovanje, mediji, socijalna zaštita, mentalno zdravlje, pravosuđe i bezbednost. Odabrane su oblasti koje su prepoznate kao najznačajniji društveni okviri u kojima se ideje nasilja ili podstiču ili preveniraju i transformišu. Svaku grupu vode priznati autoriteti iz ovih oblasti, koje imenuje Odbor, sa zadatkom da sprovedu temeljne analize stanja u svojim sektorima. Cilj je identifikovati sistematske uzroke tragičnih nasilnih događaja u društvu, poput onih koji su se dogodili u maju 2023. godine, te razmotriti moguća rešenja za njihovo otklanjanje ili ublažavanje.

Po izradi nacrta ovih analiza, svaka će biti predstavljena na zasebnom javnom događaju. Potom će uslediti opsežan konsultativni proces, gde će stručna i zainteresovana javnost moći da učestvuju kroz niz događanja, diskusija i debata. Ovaj proces će omogućiti svim učesnicima da doprinesu finalizaciji analiza i formulisanju preporuka.

Platforma će, na osnovu ovih analiza, formulisati konkretne i praktične predloge za temeljnu promenu uslova iz šest oblasti koji utiču na reprodukciju nasilja u društvu. Ovi predlozi će biti direktno prezentovani političkim akterima i široj javnosti, te će se i pokrenuti široki proces zagovaranja za prevođenje ovih preporuka u novu političku i društvenu stvarnost u Srbiji.

 

Oblasti koje su obuhvaćene radom Majske platforme - 

  1. Obrazovanje
  2. Socijalna zaštita
  3. Mentalno zdravlje
  4. Bezbednost
  5. Mediji
  6. Pravosuđe