Šta je Majska platforma?

Majska platforma je inicijativa građanskog društva nastala iz potrebe da kao zajednica tragamo za odgovorima na teška pitanja s kojima nas je suočila nezapamćena erupcija nasilja u maju 2023. 

Kakvi su institucionalni mehanizmi za sprečavanje nasilja? Iz kojih izvora se obnavlja i širi kultura nasilja? Kako su mogli da nam se “dese” “Ribnikar”, Dubona i Malo Orašje? Koji delovi sistema su zakazali u prevenciji, a koji u reakciji na ove tragedije, i šta možemo da učinimo kako se ništa slično ne bi ponovilo?

Nakon obustavljanja rada Anketnog odbora, koji je pod okriljem Narodne skupštine, najviše predstavničke i zakonodavne institucije, trebalo da istraži navedena pitanja, stručnjaci iz raznih oblasti i aktivisti civilnog društva okupili su se oko Majske platforme, uvažavajući značaj javnosti kao demokratske institucije u okviru koje društvo može da artikuliše odgovor na problem nasilja, posebno onog koje uključuje decu i mlade.

Cilj Majske platforme je da povede proces kroz koji će se utvrditi što više relevantnih činjenica, ali i da ponudi prostor za različita mišljenja i ideje, bez političkih pristrasnosti i politikantskih kalkulacija. Majska platforma radi na principima nezavisnosti, otvorenosti i inkluzivnosti, sa svešću da je borba protiv nasilja javni interes koji može i treba da okupi celokupno društvo.

Pravosuđe

(u pripremi)

Mediji

(u pripremi)

Upoznajte članove Majske platforme

Odbor platforme

Članovi radnih grupa

Obrazovanje

Mentalno zdravlje

Socijalna zaštita

Bezbednost

Pravosuđe

Preporuke

Formulisane preporuke nude neka od rešenja za ključne probleme u svakoj od oblasti i upućuju na moguće putanje demokratije u Srbiji u narednoj deceniji.

Aktuelnosti

· Vesti

Za efikasniju borbu protiv nasilja, država da poveća ulaganja u brigu o mentalnom zdravju i sistem socijalne zaštite

Svaki treći stanovnik Srbije ima značajne psihičke smetnje, no uprkos tome, Srbija nema dovoljno resursa za adekvatnu brigu o mentalnom zdravlju nacije. Raste broj dece i mladih sa problemima u ponašanju ali se smanjuje kapacitet sistema socijalne zaštite da na taj problem odgovori. Nema dovoljno ni psihologa, ni socijalnih radnika, potrebno je reorganizovati i zdravstveni…

mila.stankovic

· Vesti

Saopštenje: Majska platforma poziva Ministarstvo prosvete da preduzme konkretne korake za suzbijanje nasilja u školama

Majska platforma izražava solidarnost sa svim žrtvama fizičkog i svih drugih oblika nasilja u obrazovanju bilo da se radi o učenicima, nastavnicima ili roditeljima i poziva nadležne institucije da hitno preduzmu odlučne korake u rešavanju problema nasilja u obrazovnom sistemu. Svako zanemarivanje ili zataškavanje nasilja, predstavlja saučesništvo u nasilju i stvaranju atmosfere nesigurnosti u društvu…

ivana.savic

· Vesti

Predstavljena Majska platforma

Majska platforma nova je inicijativa akademske i građanske zajednice čiji je cilj da ponudi konkrente predloge za suzbijanje nasilja u društvu. Ova inicijativa trenutno okuplja 40 predstavnica i predstavnika stručne javnosti koji će ponuditi predloge za sistemske promene u šest oblasti koje su, po njihovoj proceni, prioritetne i kritične u kontekstu nasilja: obrazovanje, sektor bezbednosti,…

mila.stankovic