Saopštenje: Majska platforma poziva Ministarstvo prosvete da preduzme konkretne korake za suzbijanje nasilja u školama

Majska platforma izražava solidarnost sa svim žrtvama fizičkog i svih drugih oblika nasilja u obrazovanju bilo da se radi o učenicima, nastavnicima ili roditeljima i poziva nadležne institucije da hitno preduzmu odlučne korake u rešavanju problema nasilja u obrazovnom sistemu. Svako zanemarivanje ili zataškavanje nasilja, predstavlja saučesništvo u nasilju i stvaranju atmosfere nesigurnosti u društvu čime se dodatno doprinosi širenju nasilja. 

Nasilje nikada ne sme biti tolerisano niti opravdano kao sredstvo rešavanja bilo kakvih sukoba. Činjenica da se u obrazovnom sistemu tako često pribegava nasilju kao načinu da se rešavaju problemi ukazuje na veoma teško stanje u školama što je posledica kontinuiranog dugogodišnjeg zanemarivanja problema u ovom sektoru. 

Slučajevi nasilja prema učenicima, nastavnicima i roditeljima su postali toliko učestali da se imena škola, žrtava i počinilaca više i ne pamte. Svi slučajevi, kako oni o kojima saznamo preko medija tako i oni koji ne uspeju da postanu vest, polako se stapaju u jedan nepregledan niz u kojem postaju samo broj ”, ističe Aleksandar Baucal, profesor Beogradskog Univerziteta i koordinator radne grupe za obrazovanje Majske platforme.

Majska platforma poziva Ministarstvo prosvete da na inkluzivan i delotvoran način formuliše i primeni kratkoročne i dugoročne mere koje će delovati preventivno na problem nasilja u školama. Na Ministarstvu je odgovornost da osigura sve uslove koji će doprineti da škole postanu dobre zajednice u kojima dominiraju odnosi poštovanja i saradnje između svih aktera umesto osećanja straha, nesigurnosti i ugroženosti. 

Majska platforma, nastala kao inicijativa akademske i građanske zajednice sa ciljem da ponudi konkretne predloge za suzbijanje nasilja u društvu, spremna je da svojim angažovanjem pruži podršku Ministarstvu u rešavanju problema nasilja u školama. 

Radna grupa Majske platforme za obrazovanje, koju čini 11 stručnjaka, nedavno je javnosti predstavila izveštaj o uzrocima nasilja u društvu koje pogađa decu i mlade i ponudila set preporuka za sistemske promene. Jedna od glavnih preporuka odnosi se na transformaciju obrazovanja u koncept „škola kao dobra zajednica“ koja podrazumeva zajednicu nastavnika, učenika, roditelja koja će negovati podržavajuće međuljudske odnose, a  ne biti mesto kontrole i tenzija.

Majska platforma poziva i sve nosioce vlasti da promene dominantni način komunikacije u javnosti kojim aktivno doprinose dehumanizaciji neistomišljenika i promociji i širenju nasilja u društvu. Njihova obaveza je da svojim načinom komunikacije i postupanja u javnosti promovišu i neguju kulturu uzajamnog poštovanja i dijaloga. 

Istovremeno, pozivamo vladajuće stranke da uspostave dijalog i saradnju sa opozicionim partijama, nevladinim sektorom i stručnjacima kako bi obrazovanje zaista postalo prioritet u društvu i kako bi učenici, roditelji i nastavnici dobili škole koje su dobre zajednice u kojima se kvalitetno uči. 

Konačno, Majska platforma poziva sve građanke i građane da, bez obzira na svoje ideološke i političke preferencije, poveća pritisak na lokalne i republičke organe javne vlasti da se odgovornije i delotvornije posvete prevenciji nasilja i povećanju kvaliteta obrazovanja.