Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje

Tamara Džamonja Ignjatović

Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović je redovna profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje kurseve iz oblasti kliničke psihologije i mentalnog zdravlja. Autorka je i koautorka preko 250 naučnih i stručnih radova, monografija i poglavlja u međunarodnim i nacionalnim publikacijama i zbornicima. Učestvovala je u naučno-istraživačkim…

Irena Stojadinović

Irena Stojadinović je doktorantkinja i istraživačica-pripravnica pri Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, programska koordinatorka u organizaciji PIN (Psychosocial Innovation Network) i psihoterapeutkinja pod supervizijom pri Udruženju telesnih psihoterapeuta Srbije. Primarno profesionalno usmerenje je zagovaranje za ostvarivanje prava na mentalno zdravlje i razvoj zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji, kao…

Maša Vukčević Marković

Maša Vukčević Marković je naučna saradnica na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i osnivačica i direktorka organizacije PIN (Psychosocial Innovation Network). Psihološkinja i psihoterapeutkinja, sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom i naučno-istraživačkom radu u oblasti mentalnog zdravlja i traume. Primarno se bavi primenjenim istraživanjima i zagovaranjem za naučno utemeljenje…