Maša Vukčević Marković

Maša Vukčević Marković je naučna saradnica na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i osnivačica i direktorka organizacije PIN (Psychosocial Innovation Network). Psihološkinja i psihoterapeutkinja, sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom i naučno-istraživačkom radu u oblasti mentalnog zdravlja i traume. Primarno se bavi primenjenim istraživanjima i zagovaranjem za naučno utemeljenje prakse i politike u oblasti mentalnog zdravlja. Zalaže se za biopsihosocijalni i naučno utemeljeni pristup zaštiti mentalnog zdravlja zasnovan na ljudskim pravima.