Dragan Popadić

Dragan Popadić je socijalni psiholog i profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njegovo istraživačko područje obuhvata širok spektar socijalno-psiholoških tema, a njegovi radovi u ovim oblastima su objavljeni u brojnim domaćim i međunarodnim knjigama i časopisima. Učestvovao je u kreiranju brojnih programa usmerenih na razvoj neverbalne komunikacije i tolerancije, kao i u uvođenju građanskog obrazovanja u školske kurikulume. Od 2005. godine uključen je u program "Škola bez nasilja", koji se zajednički sprovodi od strane Ministarstva prosvete i UNICEF-a u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, što je rezultiralo razvojem integrisanog školskog preventivnog programa koji se primenjuje u skoro 300 škola u Srbiji, kao i obimnim izveštajem o nasilju u školama u Srbiji.