Za efikasniju borbu protiv nasilja, država da poveća ulaganja u brigu o mentalnom zdravju i sistem socijalne zaštite

Svaki treći stanovnik Srbije ima značajne psihičke smetnje, no uprkos tome, Srbija nema dovoljno resursa za adekvatnu brigu o mentalnom zdravlju nacije. Raste broj dece i mladih sa problemima u ponašanju ali se smanjuje kapacitet sistema socijalne zaštite da na taj problem odgovori. Nema dovoljno ni psihologa, ni socijalnih radnika, potrebno je reorganizovati i zdravstveni… Continue reading Za efikasniju borbu protiv nasilja, država da poveća ulaganja u brigu o mentalnom zdravju i sistem socijalne zaštite

Published
Categorized as Vesti

Predstavljena Majska platforma

Majska platforma nova je inicijativa akademske i građanske zajednice čiji je cilj da ponudi konkrente predloge za suzbijanje nasilja u društvu. Ova inicijativa trenutno okuplja 40 predstavnica i predstavnika stručne javnosti koji će ponuditi predloge za sistemske promene u šest oblasti koje su, po njihovoj proceni, prioritetne i kritične u kontekstu nasilja: obrazovanje, sektor bezbednosti,… Continue reading Predstavljena Majska platforma

Published
Categorized as Vesti

Sarita Bradaš

Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru i zaposlena u Fondaciji „Centar za demokratiju“ iz Beograda. Glavne oblasti njenog interesovanja su ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije.

Jelena Drenča

Jelena Drenča, advokatica angažovana u oblasti socijalne zaštite, pokretač Inicijative za osnivanje dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

Saša Stefanović

Saša Stefanović je direktor Mreže organizacija za decu Srbije sa višegodišnjim iskustvom u oblasti prava deteta, praćenju i unapređenju socijalne politike i zaštite dece iz neprivilegovanih društvenih grupa. U dosadašnjem radu bio je uključen u različite zagovaračke procese koji su za cilj imali ostvarivanje prava deteta, inicirao i podržavao brojne konsultativne procese i uključivanje organizacija… Continue reading Saša Stefanović

Vladan Jovanović

Vladan Jovanović je diplomirani pravnik i specijalista porodične medijacije, nezavisni regionalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava i medijacije.  Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Autor je knjige “Bezobalna tranzicija – perspektiva socijalne zaštite u Srbiji”, brojnih publikacija (priručnika, vodiča), analiza i stručnih radova u ovim oblastima.

Jelena Teodorović

Jelena Teodorović je redovna profesorka na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu. Osnovne, master i doktorske studije je završila u SAD-u. Nakon doktorata u oblasti međunarodnih obrazovnih politika i povratka u Srbiju, 2007. Godine se zaposlila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a 2012. godine je prešla na sadašnje radno mesto. Njena… Continue reading Jelena Teodorović

Jelena Vranješević

Jelena Vranješević je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojem predaje razvojnu psihologiju i psihologiju obrazovanja. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su razvoj dece/mladih, prava deteta (posebno participativna prava i njihova važnost za razvoj), profesionalni razvoj nastavnika i promocija prava deteta i ljudskih prava kroz interkulturalno obrazovanje i… Continue reading Jelena Vranješević