Vladan Jovanović

Vladan Jovanović je diplomirani pravnik i specijalista porodične medijacije, nezavisni regionalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava i medijacije.  Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Autor je knjige “Bezobalna tranzicija - perspektiva socijalne zaštite u Srbiji”, brojnih publikacija (priručnika, vodiča), analiza i stručnih radova u ovim oblastima.