Katarina Golubović

Katarina Golubović doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu u oblasti evropskog upravnoprocesnog prava. Konsultantkinja-ekspertkinja je za oblasti ljudskih prava, upravnog prava i ustavnog prava. Dugogodišnja je članica pravnog tima međunarodno renomirane nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), u okviru koje i predsedava Programskim odborom. Radi na projektima usklađivanja pravnog okvira Srbije sa… Continue reading Katarina Golubović

Milena Vasić

Milena Vasić je advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 2017. godine, a od 2018. godine je članica Advokatske komore Beograda. Aktivno se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima kojima su ugrožena ljudska prava pred domaćim… Continue reading Milena Vasić