Katarina Golubović

Katarina Golubović doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu u oblasti evropskog upravnoprocesnog prava. Konsultantkinja-ekspertkinja je za oblasti ljudskih prava, upravnog prava i ustavnog prava. Dugogodišnja je članica pravnog tima međunarodno renomirane nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), u okviru koje i predsedava Programskim odborom. Radi na projektima usklađivanja pravnog okvira Srbije sa evropskim standardima i primenom u praksi. Takođe je i konsultantkinja i stručna saradnica nezavisnih institucija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u priređivanju publikacija sa tematikom uprave, pravosuđa i prava građana na pristup pravdi.