Jelena Drenča

Jelena Drenča, advokatica angažovana u oblasti socijalne zaštite, pokretač Inicijative za osnivanje dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.