Sarita Bradaš

Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru i zaposlena u Fondaciji „Centar za demokratiju“ iz Beograda. Glavne oblasti njenog interesovanja su ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije.