Jelena Teodorović

Jelena Teodorović je redovna profesorka na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu. Osnovne, master i doktorske studije je završila u SAD-u. Nakon doktorata u oblasti međunarodnih obrazovnih politika i povratka u Srbiju, 2007. Godine se zaposlila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a 2012. godine je prešla na sadašnje radno mesto. Njena polja interesovanja i istraživanja uključuju kvalitet nastave, liderstvo u obrazovanju i obrazovne politike. Objavljivala je naučne radove u brojnim nacionalnim i međunarodnim časopisama. Bila je rukovodilac, učesnik i konsultant u više međunarodnih projekata (TEMPUS projekat Master Program in Educational Leadership – EdLead, Comenius projekat Improving Educational Effectiveness of Primary Schools – IEEPS, EU Support to Reform of Education in Serbia – RediS 2030 etc).