Aleksandar Baucal

Aleksandar Baucal je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu u oblasti razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, gostujući profesor na Univerzitetu u Tartuu i član International Academy of Education (IEA – www.iaoed.org). U periodu od 2001. do 2004. godine bio je uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda… Continue reading Aleksandar Baucal

Dragica Pavlović Babić

Dragica Pavlović Babić je vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kom drži predmete koji se odnose na psihologiju obrazovanja, psihologiju učenja i obrazovne politike, što joj je i polje interesovanja. Ima značajno iskustvo u realizaciji nacionalnih i međunarodnih evaluacionih studija obrazovnih postignuća. Zanimaju je i pravednost obrazovanja, efekti depopulacije na obrazovni proces, kultivisanje… Continue reading Dragica Pavlović Babić

Jelena Teodorović

Jelena Teodorović je redovna profesorka na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu. Osnovne, master i doktorske studije je završila u SAD-u. Nakon doktorata u oblasti međunarodnih obrazovnih politika i povratka u Srbiju, 2007. Godine se zaposlila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a 2012. godine je prešla na sadašnje radno mesto. Njena… Continue reading Jelena Teodorović

Jelena Vranješević

Jelena Vranješević je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojem predaje razvojnu psihologiju i psihologiju obrazovanja. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su razvoj dece/mladih, prava deteta (posebno participativna prava i njihova važnost za razvoj), profesionalni razvoj nastavnika i promocija prava deteta i ljudskih prava kroz interkulturalno obrazovanje i… Continue reading Jelena Vranješević

Marina Videnović

Marina Videnović doktorirala je na Odeljenju za psihologiju, a trenutno je i zaposlena na Institutu za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se različitim temama iz razvojne psihologije i psihologije obrazovanja. Njeni istraživački radovi objavljeni su u brojnim nacionalnim i međunarodnim časopisama. Učestvovala je u međunarodnim i nacionalnim projektima koji su se bavili pravednošću obrazovanja… Continue reading Marina Videnović

Natalija Ignjatović

Natalija Ignjatović je doktorantkinja psihologije zaposlena kao istraživačica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njena primarna istraživačka interesovanja obuhvataju teme iz domena razvojne psihologije i psihopatologije, sa posebnim akcentom na period adolescencije i ranog odraslog doba. Učestvovala je u nekoliko projekata u oblasti psihologije obrazovanja, bila autorka i koordinatorka programa usmerenih na mentalno zdravlje adolescenata… Continue reading Natalija Ignjatović

Nevena Vučković Šahović

Nevena Vučković Šahović je osnivačica i članica Centra za prava deteta u Beogradu i Beogradskog centra za ljudska prava. Bila je članica i generalna izvestiteljka Odbora Ujedinjenih nacija za prava deteta od 2003. do 2009. godine. Bila je i predsednica i stručnjakinja UN Dobrovoljnog fonda za savremene oblike ropstva od 2014. do 2020. godine. Bila… Continue reading Nevena Vučković Šahović

Slobodanka Antić

Slobodanka Antić je vanredna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je i doktorirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se teorijskim, empirijskim i akcionim istraživanjima u domenu psihologije obrazovanja. Posebno su u fokusu psihologija nastavnika i razvoj nastavničkih kompetencija, psihološki problemi nastave i konstruisanja znanja, razvoj… Continue reading Slobodanka Antić

Vera Spasenović

Vera Spasenović je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Istraživačko iskustvo stekla je radeći u Institutu za pedagoška istraživanja. Glavne oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: teorija i praksa školskog obrazovanja, komparativna analiza školskih sistema, pravci razvoja školskih sistema i obrazovna politika. Autorka je monografija koje se bave pitanjima vršnjačkih… Continue reading Vera Spasenović

Vesna Vojvodić Mitrović

Vesna Vojvodić Mitrović je magistrirala i doktorirala u oblasti književnih nauka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje srpski jezik i književnost u Geološkoj i hidrometeorološkoj školi ,,Milutin Milanković”. Već tri decenije obrazuje, vaspitava i oblikuje mlade ljude u srednjoj školi. Autorka je i koautorka udžbenika i brojnih naučnih radova. Učesnica je i izlagačica na… Continue reading Vesna Vojvodić Mitrović