Katarina Golubović

Katarina Golubović doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu u oblasti evropskog upravnoprocesnog prava. Konsultantkinja-ekspertkinja je za oblasti ljudskih prava, upravnog prava i ustavnog prava. Dugogodišnja je članica pravnog tima međunarodno renomirane nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), u okviru koje i predsedava Programskim odborom. Radi na projektima usklađivanja pravnog okvira Srbije sa… Continue reading Katarina Golubović

Milena Vasić

Milena Vasić je advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 2017. godine, a od 2018. godine je članica Advokatske komore Beograda. Aktivno se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima kojima su ugrožena ljudska prava pred domaćim… Continue reading Milena Vasić

Aleksandar Baucal

Aleksandar Baucal je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu u oblasti razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, gostujući profesor na Univerzitetu u Tartuu i član International Academy of Education (IEA – www.iaoed.org). U periodu od 2001. do 2004. godine bio je uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda… Continue reading Aleksandar Baucal

Dragica Pavlović Babić

Dragica Pavlović Babić je vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kom drži predmete koji se odnose na psihologiju obrazovanja, psihologiju učenja i obrazovne politike, što joj je i polje interesovanja. Ima značajno iskustvo u realizaciji nacionalnih i međunarodnih evaluacionih studija obrazovnih postignuća. Zanimaju je i pravednost obrazovanja, efekti depopulacije na obrazovni proces, kultivisanje… Continue reading Dragica Pavlović Babić

Marina Videnović

Marina Videnović doktorirala je na Odeljenju za psihologiju, a trenutno je i zaposlena na Institutu za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se različitim temama iz razvojne psihologije i psihologije obrazovanja. Njeni istraživački radovi objavljeni su u brojnim nacionalnim i međunarodnim časopisama. Učestvovala je u međunarodnim i nacionalnim projektima koji su se bavili pravednošću obrazovanja… Continue reading Marina Videnović

Dušan Spasojević

Dušan Spasojević je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Osnovna polja njegovih interesovanja su političke partije, teorija socijalnih rascepa, civilno društvo, populizam i proces tranzicije u post-komunističkim društvima. Urednik je regionalnog naučnog časopisa Političke perspektive.

Bogoljub Milosavljević

Bogoljub Milosavljević je doktor pravnih nauka. Radio je u organima uprave opštine, Republičkom zavodu za javnu upravu, Saveznom zavodu za unapređenje uprave, Saveznom ministarstvu pravde i Saveznom ministarstvu za ljudska prava i prava manjina, a bio je i docent i vanredni profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu. Predaje na Fakultetu političkih nauka kao i na… Continue reading Bogoljub Milosavljević

Igor Bandović

Igor Bandović je direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Radio je za različite međunarodne organizacije, uključujući Međunarodnu organizaciju za migracije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Angažovanje u pokretu civilnog društva započeo je 1997. godine, kada je osnovao “Libergraf”, nevladinu organizaciju koja se bavila javnim obrazovanjem, promocijom ljudskih prava i građanskim aktivizmom. Studirao je međunarodno… Continue reading Igor Bandović

Miloš Jovanović

Miloš Jovanović se timu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) pridružio 2019. godine kao stažista 23. generacije, a od maja 2020. bio je angažovan kao finansijski asistent, dok od oktobra 2020. radi kao mlađi istraživač. Pre dolaska u BCBP, Miloš je bio stažista Centra savremene politike i portala European Western Balkans. Završio je osnovne i… Continue reading Miloš Jovanović

Rodoljub Šabić

Rodoljub Šabić je magistar prava, te po osnovnom profesionalnom opredeljenju advokat. Od 2004. do 2018. godine bio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Godinama je bio na čelu advokatske kancelarije sa sedištem u Beogradu, koja je okupljala veći broj advokata i delovala u više pravnih oblasti. Bio je i… Continue reading Rodoljub Šabić