Natalija Ignjatović

Natalija Ignjatović je doktorantkinja psihologije zaposlena kao istraživačica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njena primarna istraživačka interesovanja obuhvataju teme iz domena razvojne psihologije i psihopatologije, sa posebnim akcentom na period adolescencije i ranog odraslog doba. Učestvovala je u nekoliko projekata u oblasti psihologije obrazovanja, bila autorka i koordinatorka programa usmerenih na mentalno zdravlje adolescenata u preko 20 evropskih zemalja. U psihoterapijskoj praksi dominantno je usmerena na rad sa mladima i njihovim porodicama.