Nevena Vučković Šahović

Nevena Vučković Šahović je osnivačica i članica Centra za prava deteta u Beogradu i Beogradskog centra za ljudska prava. Bila je članica i generalna izvestiteljka Odbora Ujedinjenih nacija za prava deteta od 2003. do 2009. godine. Bila je i predsednica i stručnjakinja UN Dobrovoljnog fonda za savremene oblike ropstva od 2014. do 2020. godine. Bila je redovni profesor međunarodnog javnog prava i prava deteta na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.  Predavala je na univerzitetima u Srbiji, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Švajcarskoj, Mađarskoj, Kazahstanu, Španiji i Portugalu. Autorka je i urednica brojnih članaka i knjiga. Sa međunarodnim organizacijama, posebno UNICEF-om, UNOHCHR-om i CoE-om radi u državama Evrope, Azije i Afrike, a posebno je posvećena radu na unapređenju prava deteta u Srbiji.