Aleksandar Baucal

Aleksandar Baucal je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu u oblasti razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, gostujući profesor na Univerzitetu u Tartuu i član International Academy of Education (IEA - www.iaoed.org). U periodu od 2001. do 2004. godine bio je uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda za doprinos razvoju obrazovanja. Bio je član Nacionalnog prosvetnog saveta, Nacionalnog foruma za obrazovanje za sve (UNESCO) i Komisije za razvoj novog školskog programa zasnovanog na obrazovnim ishodima. U periodu od 2002. do 2004. bio je osnivač i direktor Centra za evaluaciju (sadašnji Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Od 2001. godine bio je angažovan kao viši međunarodni konsultant za sektor obrazovanja za veći broj međunarodnih organizacija: UNICEF, European Commission i Svetska banka, OEBS, Save the Children i Open Society Institute.