Vukosava Crnjanski

Vukosava Crnjanski je osnivačica i direktorka Crte, organizacije osnovane 2002. godine, koja se bavi građanskim nadzorom nad radom institucija i javnih zvaničnika, i javnim zastupanjem za otvorenu i odgovornu vlast, zasnovanu na demokratskim i evropskim vrednostima. Vukosava poseduje značajno razumevanje i ekspertizu u podsticanju demokratizacije društva, koje je stekla kroz vođenje i učešće u dugogodišnjim inicijativama usmerenim na oblasti posmatranja i zastupanja za pravedne i poštene izbore, provere činjenica i borbe protiv dezinformacija, kao i zastupanja za institucionalnu odgovornost i otvorenost. Uz njeno liderstvo, Crti je 2018. godine uručena OEBS nagrada za odbranu demokratije i ljudskih prava, kao i nagrada Poverenika za slobodan pristup informacijama, za snažan doprinos u oblasti slobodnog pristupa informacijama u Srbiji. Vukosavina postignuća i napori u promociji demokratije takođe su prepoznati nagradom W. Averell Harriman, uručenom od strane Nacionalnog Demokratskog Instituta 2013. godine, kao i Nacionalnim ordenom Francuske za zasluge 2023. godine, kao izraz zahvalnosti za njen angažman u jačanju demokratije i transparentnosti javne debate.