Dragan Popadić

Dragan Popadić je socijalni psiholog i profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njegovo istraživačko područje obuhvata širok spektar socijalno-psiholoških tema, a njegovi radovi u ovim oblastima su objavljeni u brojnim domaćim i međunarodnim knjigama i časopisima. Učestvovao je u kreiranju brojnih programa usmerenih na razvoj neverbalne komunikacije i tolerancije, kao i… Continue reading Dragan Popadić

Dušan Spasojević

Dušan Spasojević je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Osnovna polja njegovih interesovanja su političke partije, teorija socijalnih rascepa, civilno društvo, populizam i proces tranzicije u post-komunističkim društvima. Urednik je regionalnog naučnog časopisa Političke perspektive.

Gazela Pudar Draško

Gazela Pudar Draško je politička sociološkinja i direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Imenovana je za koordinatorku Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope ispred rektora Univerziteta u Beogradu. Ona je članica Kohorte Samita za demokratiju, za deliberativnu demokratiju i skupštine građana i članica Izvršnog odbora Instituta za demokratski angažman Jugoistočne Evrope. Piše o… Continue reading Gazela Pudar Draško

Igor Bandović

Igor Bandović je direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Radio je za različite međunarodne organizacije, uključujući Međunarodnu organizaciju za migracije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Angažovanje u pokretu civilnog društva započeo je 1997. godine, kada je osnovao “Libergraf”, nevladinu organizaciju koja se bavila javnim obrazovanjem, promocijom ljudskih prava i građanskim aktivizmom. Studirao je međunarodno… Continue reading Igor Bandović

Luka Glušac

Luka Glušac je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Radio je devet godina u Stručnoj službi Zaštitnika građana Republike Srbije, bio je angažovan u Kancelariji Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, a bio je i program menadžer u Ženevskom centru za upravljanje sektorom bezbednosti (DCAF). Kao međunarodni… Continue reading Luka Glušac

Rodoljub Šabić

Rodoljub Šabić je magistar prava, te po osnovnom profesionalnom opredeljenju advokat. Od 2004. do 2018. godine bio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Godinama je bio na čelu advokatske kancelarije sa sedištem u Beogradu, koja je okupljala veći broj advokata i delovala u više pravnih oblasti. Bio je i… Continue reading Rodoljub Šabić

Tanja Ignjatović

Tanja Ignjatović, psihološkinja, magistrirala je i doktorirala na Fakultetu političkih nauka na temi nasilja u intimnom partnerskom odnosu. Od 2001. godine angažovana je u Autonomnom ženskom centru u Beogradu, gde se bavi edukacijom, istraživanjem, analizom javnih politika, zagovaranjem i individualnim savetovanjem žena koje su doživele rodno zasnovano nasilje. Učestvovala je u zagovaranju da nasilje u… Continue reading Tanja Ignjatović

Vanja Macanović

Vanja Macanović, advokatica i članica Autonomnog ženskog centra (AŽC) od 2005.godine, koordinatorka službe besplatne pravne pomoći za žene žrtve svih oblika partnerskog, porodičnog i seksualnog nasilja. Alumnistkinja je Women’s Human Rights Instutite (2009-2011), bila je članica Opservatorije Evropskog ženskog lobija (2012-2019) i članica Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana (2012-2018). Aktivno je uključena u predlaganje… Continue reading Vanja Macanović

Vukosava Crnjanski

Vukosava Crnjanski je osnivačica i direktorka Crte, organizacije osnovane 2002. godine, koja se bavi građanskim nadzorom nad radom institucija i javnih zvaničnika, i javnim zastupanjem za otvorenu i odgovornu vlast, zasnovanu na demokratskim i evropskim vrednostima. Vukosava poseduje značajno razumevanje i ekspertizu u podsticanju demokratizacije društva, koje je stekla kroz vođenje i učešće u dugogodišnjim… Continue reading Vukosava Crnjanski