Svetlana Stanarević

Svetlana Stanarević je vanredna profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. U svom magistarskom radu, bavila se temom bezbednosti škole u lokalnoj zajednici, a temama bezbednosti mladih, bezbednosne kulture, ljudske bezbednosti i obrazovanja za bezbednost u više projekata, programa, autorskih i koautorskih radova. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih konferencija, naučnih skupova i seminara, nekoliko naučnih projekata i programa (Erasmus, COST, Horizon 2020), a kao konsultantkinja i ekspertkinja u međunarodnim i nacionalnim programima i online kursevima sa temama iz oblasti ljudske bezbednosti, bezbednosne kulture, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Pohađala je više programa i seminara usavršavanja iz domena upravljanja rizicima i krizom, kreiranja, analize i evaluacije javnih politika i inicirala formiranje Neformalne mreže evaluatora Srbije, a potom i udruženja Nezavisna mreža evaluatora Srbije - INES. Članica je Koordinacionog odbora Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA). Autorka je i koautorka više od 60 naučnih i stručnih radova, monografija, udžbenika iz različitih oblasti studija bezbednosti.