Zorica Šaljić

Zorica Šaljić je vanredna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Realizuje predmete iz oblasti školske pedagogije. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su prevencija antisocijalnog ponašanja dece i mladih, uloga škole u prevenciji antisocijalnog ponašanja učenika, teorija, politika  i praksa inkluzivnog obrazovanja, izazovi u razvoju inkluzivnog obrazovanja. Značajno praktično iskustvo u ovim oblastima stekla je tokom rada u domovima za decu bez roditeljskog staranja. Autorka je dve monografije koje se bave mogućnostima ostvarivanja preventivne funkcije škole i inkluzivnim obrazovanjem.