Bogoljub Milosavljević

Bogoljub Milosavljević je doktor pravnih nauka. Radio je u organima uprave opštine, Republičkom zavodu za javnu upravu, Saveznom zavodu za unapređenje uprave, Saveznom ministarstvu pravde i Saveznom ministarstvu za ljudska prava i prava manjina, a bio je i docent i vanredni profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu. Predaje na Fakultetu političkih nauka kao i na Fakultetu za poslovno pravo. Trenutno je profesor Ustavnog prava i Upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Objavio je i više stručnih radova.