Bogoljub Milosavljević

Bogoljub Milosavljević je doktor pravnih nauka. Radio je u organima uprave opštine, Republičkom zavodu za javnu upravu, Saveznom zavodu za unapređenje uprave, Saveznom ministarstvu pravde i Saveznom ministarstvu za ljudska prava i prava manjina, a bio je i docent i vanredni profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu. Predaje na Fakultetu političkih nauka kao i na… Continue reading Bogoljub Milosavljević

Dušan Stanković

Dušan Stanković je doktorand i predavač kriminologije na Univerzitetu u Malmeu, (Švedska) i saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Diplomirao je na Kriminalističko-policijskom univerzitetu nakon čega je radio kao policijski službenik u Nišu. Završio je master studije Kriminologije i metoda društvenih istraživanja na Univerzitetu u Lankasteru (Engleska) i master studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta… Continue reading Dušan Stanković

Isidora Stakić

Isidora Stakić je istraživačica i koordinatorka projekata zainteresovana za politike sećanja, ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji, odnose Srbije i Kosova, nacionalizam, ideologiju i ljudsku bezbednost. Radila je u Fondu za humanitarno pravo od 2020. do 2023. godine i u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku od 2013. do 2020. godine, a od novembra 2017. do juna… Continue reading Isidora Stakić

Miloš Jovanović

Miloš Jovanović se timu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) pridružio 2019. godine kao stažista 23. generacije, a od maja 2020. bio je angažovan kao finansijski asistent, dok od oktobra 2020. radi kao mlađi istraživač. Pre dolaska u BCBP, Miloš je bio stažista Centra savremene politike i portala European Western Balkans. Završio je osnovne i… Continue reading Miloš Jovanović

Predrag Petrović

Predrag Petrović je doktorirao na Fakultetu političkih nauka. Trenutno je direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Tokom svoje karijere najviše se interesovao za nove i slabo istražene teme poput privatizacije bezbednosti, reforme službi bezbednosti i nasilnog ekstremizma. Njegova želja da pronikne u suštinu stvari ga je usmerila i u istraživanje formalnih i neformalnih odnosa… Continue reading Predrag Petrović

Saša Đorđević

Saša Đorđević je analitičar Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, međunarodne organizacije civilnog društva sa sedištem u Ženevi, Švajcarska. Ima više od 15 godina iskustva u civilnom društvu i najviše prati i istražuje teme kao što su organizovani kriminal, zarobljena država, fudbalski huliganizam i rad policije. Autor je više radova iz navedenih oblasti koji su… Continue reading Saša Đorđević

Svetlana Stanarević

Svetlana Stanarević je vanredna profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. U svom magistarskom radu, bavila se temom bezbednosti škole u lokalnoj zajednici, a temama bezbednosti mladih, bezbednosne kulture, ljudske bezbednosti i obrazovanja za bezbednost u više projekata, programa, autorskih i koautorskih radova. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih konferencija, naučnih skupova i seminara,… Continue reading Svetlana Stanarević