Gazela Pudar Draško

Gazela Pudar Draško je politička sociološkinja i direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Imenovana je za koordinatorku Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope ispred rektora Univerziteta u Beogradu. Ona je članica Kohorte Samita za demokratiju, za deliberativnu demokratiju i skupštine građana i članica Izvršnog odbora Instituta za demokratski angažman Jugoistočne Evrope. Piše o deliberativnoj demokratiji, participativnim demokratskim inovacijama, društvenim pokretima, intelektualcima i rodu.