Dušan Spasojević

Dušan Spasojević je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Osnovna polja njegovih interesovanja su političke partije, teorija socijalnih rascepa, civilno društvo, populizam i proces tranzicije u post-komunističkim društvima. Urednik je regionalnog naučnog časopisa Političke perspektive.