Socijalna zaštita

Socijalna zaštita

Sarita Bradaš

Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru i zaposlena u Fondaciji „Centar za demokratiju“ iz Beograda. Glavne oblasti njenog interesovanja su ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije.

Jelena Drenča

Jelena Drenča, advokatica angažovana u oblasti socijalne zaštite, pokretač Inicijative za osnivanje dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

Saša Stefanović

Saša Stefanović je direktor Mreže organizacija za decu Srbije sa višegodišnjim iskustvom u oblasti prava deteta, praćenju i unapređenju socijalne politike i zaštite dece iz neprivilegovanih društvenih grupa. U dosadašnjem radu bio je uključen u različite zagovaračke procese koji su za cilj imali ostvarivanje prava deteta, inicirao i podržavao brojne…

Vladan Jovanović

Vladan Jovanović je diplomirani pravnik i specijalista porodične medijacije, nezavisni regionalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava i medijacije.  Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Autor je knjige “Bezobalna tranzicija – perspektiva socijalne zaštite u Srbiji”, brojnih publikacija (priručnika, vodiča), analiza i…