Dušan Stanković

Dušan Stanković je doktorand i predavač kriminologije na Univerzitetu u Malmeu, (Švedska) i saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Diplomirao je na Kriminalističko-policijskom univerzitetu nakon čega je radio kao policijski službenik u Nišu. Završio je master studije Kriminologije i metoda društvenih istraživanja na Univerzitetu u Lankasteru (Engleska) i master studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Bavi se trendovima kriminaliteta i kriminalnim politikama. Njegov dosadašnji rad uključuje mapiranje kriminaliteta i postupanje policije na kriminalnim žarištima (hot spot policing), trendove kriminaliteta tokom pandemije COVID-19, sajber nasilje na društvenim mrežama, kao i istraživanja u oblasti javnih politika o organizovanom kriminalu i ilegalnoj trgovini oružja na Zapadnom Balkanu i ispitivanja javnog mnjenja u Srbiji. Zalaže se za demokratski i naučno-zasnovani rad policije. Voli da pomaže zajednici i saradnik je omladinskih organizacija u rodnom Nišu.