Igor Bandović

Igor Bandović je direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Radio je za različite međunarodne organizacije, uključujući Međunarodnu organizaciju za migracije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Angažovanje u pokretu civilnog društva započeo je 1997. godine, kada je osnovao "Libergraf", nevladinu organizaciju koja se bavila javnim obrazovanjem, promocijom ljudskih prava i građanskim aktivizmom. Studirao je međunarodno pravo i međunarodne odnose na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu Union u Beogradu.