Isidora Stakić

Isidora Stakić je istraživačica i koordinatorka projekata zainteresovana za politike sećanja, ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji, odnose Srbije i Kosova, nacionalizam, ideologiju i ljudsku bezbednost. Radila je u Fondu za humanitarno pravo od 2020. do 2023. godine i u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku od 2013. do 2020. godine, a od novembra 2017. do juna 2018. godine bila je gostujuća istraživačica na Institutu Evropske unije za bezbednosne studije. Autorka je više analiza i drugih radova na navedene teme, kao i FHP digitalnih arhivskih kolekcija. Povremeno piše za portale „Peščanik” i „Mašina”. Diplomirala je političke nauke i masterirala ljudska prava.