Miloš Jovanović

Miloš Jovanović se timu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) pridružio 2019. godine kao stažista 23. generacije, a od maja 2020. bio je angažovan kao finansijski asistent, dok od oktobra 2020. radi kao mlađi istraživač. Pre dolaska u BCBP, Miloš je bio stažista Centra savremene politike i portala European Western Balkans. Završio je osnovne i master studije na Fakultetu bezbednosti u Beogradu.