Predrag Petrović

Predrag Petrović je doktorirao na Fakultetu političkih nauka. Trenutno je direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Tokom svoje karijere najviše se interesovao za nove i slabo istražene teme poput privatizacije bezbednosti, reforme službi bezbednosti i nasilnog ekstremizma. Njegova želja da pronikne u suštinu stvari ga je usmerila i u istraživanje formalnih i neformalnih odnosa između bezbednosti i političke moći. Trenutno se najviše interesuje za fenomen zarobljene države. Autor je više radova na ove teme koji su objavljeni u domaćim i stranim publikacijama i časopisima.