Rodoljub Šabić

Rodoljub Šabić je magistar prava, te po osnovnom profesionalnom opredeljenju advokat. Od 2004. do 2018. godine bio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Godinama je bio na čelu advokatske kancelarije sa sedištem u Beogradu, koja je okupljala veći broj advokata i delovala u više pravnih oblasti. Bio je i narodni poslanik, potpredsednik Narodne Skupštine Republike Srbije i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u dve Vlade Republike Srbije. Od 2019. član je Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Autor je velikog broja tekstova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima, i u dnevnoj štampi.