Saša Đorđević

Saša Đorđević je analitičar Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, međunarodne organizacije civilnog društva sa sedištem u Ženevi, Švajcarska. Ima više od 15 godina iskustva u civilnom društvu i najviše prati i istražuje teme kao što su organizovani kriminal, zarobljena država, fudbalski huliganizam i rad policije. Autor je više radova iz navedenih oblasti koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i publikacijama. Saša je doktorand Fakulteta za bezbednosne studije Univerziteta u Mariboru, Slovenija. Ima akademsku pozadinu iz političkih nauka – diplomirao je međunarodne odnose, a kasnije i evropske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.