Vanja Macanović

Vanja Macanović, advokatica i članica Autonomnog ženskog centra (AŽC) od 2005.godine, koordinatorka službe besplatne pravne pomoći za žene žrtve svih oblika partnerskog, porodičnog i seksualnog nasilja. Alumnistkinja je Women’s Human Rights Instutite (2009-2011), bila je članica Opservatorije Evropskog ženskog lobija (2012-2019) i članica Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana (2012-2018). Aktivno je uključena u predlaganje i praćenje državnih zakona i politika, koautorka je izveštaja AŽC-a koji su podnošeni UN CEDAW i CRC komitetima, kao i GREVIO komitetu SE., i prEUgovor Alarm izveštaja o statusu procesa pridruživanja EU. Kreatorka je i edukatorka treninga za profesionalce u pravosuđu, policiji i centrima za socijalni rad na teme nasilja prema ženama i deci, koordinisanog rada institucija i procene rizika.