Bezbednost

Bezbednost

Bogoljub Milosavljević

Bogoljub Milosavljević je doktor pravnih nauka. Radio je u organima uprave opštine, Republičkom zavodu za javnu upravu, Saveznom zavodu za unapređenje uprave, Saveznom ministarstvu pravde i Saveznom ministarstvu za ljudska prava i prava manjina, a bio je i docent i vanredni profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu. Predaje na Fakultetu…

Dušan Stanković

Dušan Stanković je doktorand i predavač kriminologije na Univerzitetu u Malmeu, (Švedska) i saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Diplomirao je na Kriminalističko-policijskom univerzitetu nakon čega je radio kao policijski službenik u Nišu. Završio je master studije Kriminologije i metoda društvenih istraživanja na Univerzitetu u Lankasteru (Engleska) i master studije…

Isidora Stakić

Isidora Stakić je istraživačica i koordinatorka projekata zainteresovana za politike sećanja, ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji, odnose Srbije i Kosova, nacionalizam, ideologiju i ljudsku bezbednost. Radila je u Fondu za humanitarno pravo od 2020. do 2023. godine i u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku od 2013. do 2020. godine, a…

Miloš Jovanović

Miloš Jovanović se timu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) pridružio 2019. godine kao stažista 23. generacije, a od maja 2020. bio je angažovan kao finansijski asistent, dok od oktobra 2020. radi kao mlađi istraživač. Pre dolaska u BCBP, Miloš je bio stažista Centra savremene politike i portala European Western…

Predrag Petrović

Predrag Petrović je doktorirao na Fakultetu političkih nauka. Trenutno je direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Tokom svoje karijere najviše se interesovao za nove i slabo istražene teme poput privatizacije bezbednosti, reforme službi bezbednosti i nasilnog ekstremizma. Njegova želja da pronikne u suštinu stvari ga je usmerila i u…

Saša Đorđević

Saša Đorđević je analitičar Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, međunarodne organizacije civilnog društva sa sedištem u Ženevi, Švajcarska. Ima više od 15 godina iskustva u civilnom društvu i najviše prati i istražuje teme kao što su organizovani kriminal, zarobljena država, fudbalski huliganizam i rad policije. Autor je više radova…

Svetlana Stanarević

Svetlana Stanarević je vanredna profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. U svom magistarskom radu, bavila se temom bezbednosti škole u lokalnoj zajednici, a temama bezbednosti mladih, bezbednosne kulture, ljudske bezbednosti i obrazovanja za bezbednost u više projekata, programa, autorskih i koautorskih radova. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih…