Za efikasniju borbu protiv nasilja, država da poveća ulaganja u brigu o mentalnom zdravju i sistem socijalne zaštite

Svaki treći stanovnik Srbije ima značajne psihičke smetnje, no uprkos tome, Srbija nema dovoljno resursa za adekvatnu brigu o mentalnom zdravlju nacije. Raste broj dece i mladih sa problemima u ponašanju ali se smanjuje kapacitet sistema socijalne zaštite da na taj problem odgovori. Nema dovoljno ni psihologa, ni socijalnih radnika, potrebno je reorganizovati i zdravstveni… Continue reading Za efikasniju borbu protiv nasilja, država da poveća ulaganja u brigu o mentalnom zdravju i sistem socijalne zaštite

Published
Categorized as Vesti

Saopštenje: Majska platforma poziva Ministarstvo prosvete da preduzme konkretne korake za suzbijanje nasilja u školama

Majska platforma izražava solidarnost sa svim žrtvama fizičkog i svih drugih oblika nasilja u obrazovanju bilo da se radi o učenicima, nastavnicima ili roditeljima i poziva nadležne institucije da hitno preduzmu odlučne korake u rešavanju problema nasilja u obrazovnom sistemu. Svako zanemarivanje ili zataškavanje nasilja, predstavlja saučesništvo u nasilju i stvaranju atmosfere nesigurnosti u društvu… Continue reading Saopštenje: Majska platforma poziva Ministarstvo prosvete da preduzme konkretne korake za suzbijanje nasilja u školama

Published
Categorized as Vesti

Predstavljena Majska platforma

Majska platforma nova je inicijativa akademske i građanske zajednice čiji je cilj da ponudi konkrente predloge za suzbijanje nasilja u društvu. Ova inicijativa trenutno okuplja 40 predstavnica i predstavnika stručne javnosti koji će ponuditi predloge za sistemske promene u šest oblasti koje su, po njihovoj proceni, prioritetne i kritične u kontekstu nasilja: obrazovanje, sektor bezbednosti,… Continue reading Predstavljena Majska platforma

Published
Categorized as Vesti

Katarina Golubović

Katarina Golubović doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu u oblasti evropskog upravnoprocesnog prava. Konsultantkinja-ekspertkinja je za oblasti ljudskih prava, upravnog prava i ustavnog prava. Dugogodišnja je članica pravnog tima međunarodno renomirane nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), u okviru koje i predsedava Programskim odborom. Radi na projektima usklađivanja pravnog okvira Srbije sa… Continue reading Katarina Golubović

Milena Vasić

Milena Vasić je advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 2017. godine, a od 2018. godine je članica Advokatske komore Beograda. Aktivno se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima kojima su ugrožena ljudska prava pred domaćim… Continue reading Milena Vasić

Aleksandar Baucal

Aleksandar Baucal je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu u oblasti razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, gostujući profesor na Univerzitetu u Tartuu i član International Academy of Education (IEA – www.iaoed.org). U periodu od 2001. do 2004. godine bio je uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda… Continue reading Aleksandar Baucal

Sarita Bradaš

Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru i zaposlena u Fondaciji „Centar za demokratiju“ iz Beograda. Glavne oblasti njenog interesovanja su ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije.

Jelena Drenča

Jelena Drenča, advokatica angažovana u oblasti socijalne zaštite, pokretač Inicijative za osnivanje dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.