Obrazovanje

Obrazovanje

Aleksandar Baucal

Aleksandar Baucal je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu u oblasti razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, gostujući profesor na Univerzitetu u Tartuu i član International Academy of Education (IEA – www.iaoed.org). U periodu od 2001. do 2004. godine bio je uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je…

Dragica Pavlović Babić

Dragica Pavlović Babić je vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kom drži predmete koji se odnose na psihologiju obrazovanja, psihologiju učenja i obrazovne politike, što joj je i polje interesovanja. Ima značajno iskustvo u realizaciji nacionalnih i međunarodnih evaluacionih studija obrazovnih postignuća. Zanimaju je i pravednost obrazovanja, efekti…

Jelena Teodorović

Jelena Teodorović je redovna profesorka na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu. Osnovne, master i doktorske studije je završila u SAD-u. Nakon doktorata u oblasti međunarodnih obrazovnih politika i povratka u Srbiju, 2007. Godine se zaposlila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a 2012. godine je prešla…

Jelena Vranješević

Jelena Vranješević je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojem predaje razvojnu psihologiju i psihologiju obrazovanja. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su razvoj dece/mladih, prava deteta (posebno participativna prava i njihova važnost za razvoj), profesionalni razvoj nastavnika i promocija prava deteta i ljudskih…

Marina Videnović

Marina Videnović doktorirala je na Odeljenju za psihologiju, a trenutno je i zaposlena na Institutu za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se različitim temama iz razvojne psihologije i psihologije obrazovanja. Njeni istraživački radovi objavljeni su u brojnim nacionalnim i međunarodnim časopisama. Učestvovala je u međunarodnim i nacionalnim projektima koji…

Natalija Ignjatović

Natalija Ignjatović je doktorantkinja psihologije zaposlena kao istraživačica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njena primarna istraživačka interesovanja obuhvataju teme iz domena razvojne psihologije i psihopatologije, sa posebnim akcentom na period adolescencije i ranog odraslog doba. Učestvovala je u nekoliko projekata u oblasti psihologije obrazovanja, bila autorka i koordinatorka programa…

Nevena Vučković Šahović

Nevena Vučković Šahović je osnivačica i članica Centra za prava deteta u Beogradu i Beogradskog centra za ljudska prava. Bila je članica i generalna izvestiteljka Odbora Ujedinjenih nacija za prava deteta od 2003. do 2009. godine. Bila je i predsednica i stručnjakinja UN Dobrovoljnog fonda za savremene oblike ropstva od…

Slobodanka Antić

Slobodanka Antić je vanredna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je i doktorirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se teorijskim, empirijskim i akcionim istraživanjima u domenu psihologije obrazovanja. Posebno su u fokusu psihologija nastavnika i razvoj nastavničkih kompetencija, psihološki problemi…

Vera Spasenović

Vera Spasenović je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Istraživačko iskustvo stekla je radeći u Institutu za pedagoška istraživanja. Glavne oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: teorija i praksa školskog obrazovanja, komparativna analiza školskih sistema, pravci razvoja školskih sistema i obrazovna politika. Autorka je monografija…

Vesna Vojvodić Mitrović

Vesna Vojvodić Mitrović je magistrirala i doktorirala u oblasti književnih nauka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje srpski jezik i književnost u Geološkoj i hidrometeorološkoj školi ,,Milutin Milanković”. Već tri decenije obrazuje, vaspitava i oblikuje mlade ljude u srednjoj školi. Autorka je i koautorka udžbenika i brojnih naučnih radova.…

Zorica Šaljić

Zorica Šaljić je vanredna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Realizuje predmete iz oblasti školske pedagogije. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su prevencija antisocijalnog ponašanja dece i mladih, uloga škole u prevenciji antisocijalnog ponašanja učenika, teorija, politika  i praksa inkluzivnog obrazovanja, izazovi u razvoju inkluzivnog obrazovanja.…