Gazela Pudar Draško

Gazela Pudar Draško je politička sociološkinja i direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Imenovana je za koordinatorku Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope ispred rektora Univerziteta u Beogradu. Ona je članica Kohorte Samita za demokratiju, za deliberativnu demokratiju i skupštine građana i članica Izvršnog odbora Instituta za demokratski angažman Jugoistočne Evrope. Piše o… Continue reading Gazela Pudar Draško

Dušan Stanković

Dušan Stanković je doktorand i predavač kriminologije na Univerzitetu u Malmeu, (Švedska) i saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Diplomirao je na Kriminalističko-policijskom univerzitetu nakon čega je radio kao policijski službenik u Nišu. Završio je master studije Kriminologije i metoda društvenih istraživanja na Univerzitetu u Lankasteru (Engleska) i master studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta… Continue reading Dušan Stanković

Isidora Stakić

Isidora Stakić je istraživačica i koordinatorka projekata zainteresovana za politike sećanja, ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji, odnose Srbije i Kosova, nacionalizam, ideologiju i ljudsku bezbednost. Radila je u Fondu za humanitarno pravo od 2020. do 2023. godine i u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku od 2013. do 2020. godine, a od novembra 2017. do juna… Continue reading Isidora Stakić

Luka Glušac

Luka Glušac je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Radio je devet godina u Stručnoj službi Zaštitnika građana Republike Srbije, bio je angažovan u Kancelariji Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, a bio je i program menadžer u Ženevskom centru za upravljanje sektorom bezbednosti (DCAF). Kao međunarodni… Continue reading Luka Glušac

Predrag Petrović

Predrag Petrović je doktorirao na Fakultetu političkih nauka. Trenutno je direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Tokom svoje karijere najviše se interesovao za nove i slabo istražene teme poput privatizacije bezbednosti, reforme službi bezbednosti i nasilnog ekstremizma. Njegova želja da pronikne u suštinu stvari ga je usmerila i u istraživanje formalnih i neformalnih odnosa… Continue reading Predrag Petrović

Saša Đorđević

Saša Đorđević je analitičar Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, međunarodne organizacije civilnog društva sa sedištem u Ženevi, Švajcarska. Ima više od 15 godina iskustva u civilnom društvu i najviše prati i istražuje teme kao što su organizovani kriminal, zarobljena država, fudbalski huliganizam i rad policije. Autor je više radova iz navedenih oblasti koji su… Continue reading Saša Đorđević

Tanja Ignjatović

Tanja Ignjatović, psihološkinja, magistrirala je i doktorirala na Fakultetu političkih nauka na temi nasilja u intimnom partnerskom odnosu. Od 2001. godine angažovana je u Autonomnom ženskom centru u Beogradu, gde se bavi edukacijom, istraživanjem, analizom javnih politika, zagovaranjem i individualnim savetovanjem žena koje su doživele rodno zasnovano nasilje. Učestvovala je u zagovaranju da nasilje u… Continue reading Tanja Ignjatović

Vanja Macanović

Vanja Macanović, advokatica i članica Autonomnog ženskog centra (AŽC) od 2005.godine, koordinatorka službe besplatne pravne pomoći za žene žrtve svih oblika partnerskog, porodičnog i seksualnog nasilja. Alumnistkinja je Women’s Human Rights Instutite (2009-2011), bila je članica Opservatorije Evropskog ženskog lobija (2012-2019) i članica Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana (2012-2018). Aktivno je uključena u predlaganje… Continue reading Vanja Macanović

Svetlana Stanarević

Svetlana Stanarević je vanredna profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. U svom magistarskom radu, bavila se temom bezbednosti škole u lokalnoj zajednici, a temama bezbednosti mladih, bezbednosne kulture, ljudske bezbednosti i obrazovanja za bezbednost u više projekata, programa, autorskih i koautorskih radova. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih konferencija, naučnih skupova i seminara,… Continue reading Svetlana Stanarević

Vukosava Crnjanski

Vukosava Crnjanski je osnivačica i direktorka Crte, organizacije osnovane 2002. godine, koja se bavi građanskim nadzorom nad radom institucija i javnih zvaničnika, i javnim zastupanjem za otvorenu i odgovornu vlast, zasnovanu na demokratskim i evropskim vrednostima. Vukosava poseduje značajno razumevanje i ekspertizu u podsticanju demokratizacije društva, koje je stekla kroz vođenje i učešće u dugogodišnjim… Continue reading Vukosava Crnjanski