Natalija Ignjatović

Natalija Ignjatović je doktorantkinja psihologije zaposlena kao istraživačica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njena primarna istraživačka interesovanja obuhvataju teme iz domena razvojne psihologije i psihopatologije, sa posebnim akcentom na period adolescencije i ranog odraslog doba. Učestvovala je u nekoliko projekata u oblasti psihologije obrazovanja, bila autorka i koordinatorka programa usmerenih na mentalno zdravlje adolescenata… Continue reading Natalija Ignjatović

Nevena Vučković Šahović

Nevena Vučković Šahović je osnivačica i članica Centra za prava deteta u Beogradu i Beogradskog centra za ljudska prava. Bila je članica i generalna izvestiteljka Odbora Ujedinjenih nacija za prava deteta od 2003. do 2009. godine. Bila je i predsednica i stručnjakinja UN Dobrovoljnog fonda za savremene oblike ropstva od 2014. do 2020. godine. Bila… Continue reading Nevena Vučković Šahović

Slobodanka Antić

Slobodanka Antić je vanredna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je i doktorirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se teorijskim, empirijskim i akcionim istraživanjima u domenu psihologije obrazovanja. Posebno su u fokusu psihologija nastavnika i razvoj nastavničkih kompetencija, psihološki problemi nastave i konstruisanja znanja, razvoj… Continue reading Slobodanka Antić

Vera Spasenović

Vera Spasenović je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Istraživačko iskustvo stekla je radeći u Institutu za pedagoška istraživanja. Glavne oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: teorija i praksa školskog obrazovanja, komparativna analiza školskih sistema, pravci razvoja školskih sistema i obrazovna politika. Autorka je monografija koje se bave pitanjima vršnjačkih… Continue reading Vera Spasenović

Vesna Vojvodić Mitrović

Vesna Vojvodić Mitrović je magistrirala i doktorirala u oblasti književnih nauka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje srpski jezik i književnost u Geološkoj i hidrometeorološkoj školi ,,Milutin Milanković”. Već tri decenije obrazuje, vaspitava i oblikuje mlade ljude u srednjoj školi. Autorka je i koautorka udžbenika i brojnih naučnih radova. Učesnica je i izlagačica na… Continue reading Vesna Vojvodić Mitrović

Zorica Šaljić

Zorica Šaljić je vanredna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Realizuje predmete iz oblasti školske pedagogije. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su prevencija antisocijalnog ponašanja dece i mladih, uloga škole u prevenciji antisocijalnog ponašanja učenika, teorija, politika  i praksa inkluzivnog obrazovanja, izazovi u razvoju inkluzivnog obrazovanja. Značajno praktično iskustvo u ovim… Continue reading Zorica Šaljić

Tamara Džamonja Ignjatović

Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović je redovna profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje kurseve iz oblasti kliničke psihologije i mentalnog zdravlja. Autorka je i koautorka preko 250 naučnih i stručnih radova, monografija i poglavlja u međunarodnim i nacionalnim publikacijama i zbornicima. Učestvovala je u naučno-istraživačkim i aplikativnim projektima u oblasti… Continue reading Tamara Džamonja Ignjatović

Irena Stojadinović

Irena Stojadinović je doktorantkinja i istraživačica-pripravnica pri Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, programska koordinatorka u organizaciji PIN (Psychosocial Innovation Network) i psihoterapeutkinja pod supervizijom pri Udruženju telesnih psihoterapeuta Srbije. Primarno profesionalno usmerenje je zagovaranje za ostvarivanje prava na mentalno zdravlje i razvoj zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji, kao i razvoj programa psihološke podrške… Continue reading Irena Stojadinović

Maša Vukčević Marković

Maša Vukčević Marković je naučna saradnica na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i osnivačica i direktorka organizacije PIN (Psychosocial Innovation Network). Psihološkinja i psihoterapeutkinja, sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom i naučno-istraživačkom radu u oblasti mentalnog zdravlja i traume. Primarno se bavi primenjenim istraživanjima i zagovaranjem za naučno utemeljenje prakse i politike u oblasti… Continue reading Maša Vukčević Marković

Dragan Popadić

Dragan Popadić je socijalni psiholog i profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njegovo istraživačko područje obuhvata širok spektar socijalno-psiholoških tema, a njegovi radovi u ovim oblastima su objavljeni u brojnim domaćim i međunarodnim knjigama i časopisima. Učestvovao je u kreiranju brojnih programa usmerenih na razvoj neverbalne komunikacije i tolerancije, kao i… Continue reading Dragan Popadić