Katarina Golubović

Katarina Golubović doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu u oblasti evropskog upravnoprocesnog prava. Konsultantkinja-ekspertkinja je za oblasti ljudskih prava, upravnog prava i ustavnog prava. Dugogodišnja je članica pravnog tima međunarodno renomirane nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), u okviru koje i predsedava Programskim odborom. Radi na projektima usklađivanja pravnog okvira Srbije sa… Continue reading Katarina Golubović

Milena Vasić

Milena Vasić je advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 2017. godine, a od 2018. godine je članica Advokatske komore Beograda. Aktivno se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima kojima su ugrožena ljudska prava pred domaćim… Continue reading Milena Vasić

Aleksandar Baucal

Aleksandar Baucal je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu u oblasti razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, gostujući profesor na Univerzitetu u Tartuu i član International Academy of Education (IEA – www.iaoed.org). U periodu od 2001. do 2004. godine bio je uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda… Continue reading Aleksandar Baucal

Sarita Bradaš

Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru i zaposlena u Fondaciji „Centar za demokratiju“ iz Beograda. Glavne oblasti njenog interesovanja su ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije.

Jelena Drenča

Jelena Drenča, advokatica angažovana u oblasti socijalne zaštite, pokretač Inicijative za osnivanje dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

Saša Stefanović

Saša Stefanović je direktor Mreže organizacija za decu Srbije sa višegodišnjim iskustvom u oblasti prava deteta, praćenju i unapređenju socijalne politike i zaštite dece iz neprivilegovanih društvenih grupa. U dosadašnjem radu bio je uključen u različite zagovaračke procese koji su za cilj imali ostvarivanje prava deteta, inicirao i podržavao brojne konsultativne procese i uključivanje organizacija… Continue reading Saša Stefanović

Vladan Jovanović

Vladan Jovanović je diplomirani pravnik i specijalista porodične medijacije, nezavisni regionalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava i medijacije.  Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Autor je knjige “Bezobalna tranzicija – perspektiva socijalne zaštite u Srbiji”, brojnih publikacija (priručnika, vodiča), analiza i stručnih radova u ovim oblastima.

Dragica Pavlović Babić

Dragica Pavlović Babić je vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kom drži predmete koji se odnose na psihologiju obrazovanja, psihologiju učenja i obrazovne politike, što joj je i polje interesovanja. Ima značajno iskustvo u realizaciji nacionalnih i međunarodnih evaluacionih studija obrazovnih postignuća. Zanimaju je i pravednost obrazovanja, efekti depopulacije na obrazovni proces, kultivisanje… Continue reading Dragica Pavlović Babić

Jelena Teodorović

Jelena Teodorović je redovna profesorka na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu. Osnovne, master i doktorske studije je završila u SAD-u. Nakon doktorata u oblasti međunarodnih obrazovnih politika i povratka u Srbiju, 2007. Godine se zaposlila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a 2012. godine je prešla na sadašnje radno mesto. Njena… Continue reading Jelena Teodorović

Jelena Vranješević

Jelena Vranješević je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojem predaje razvojnu psihologiju i psihologiju obrazovanja. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su razvoj dece/mladih, prava deteta (posebno participativna prava i njihova važnost za razvoj), profesionalni razvoj nastavnika i promocija prava deteta i ljudskih prava kroz interkulturalno obrazovanje i… Continue reading Jelena Vranješević